Pravidelné kurzy břišního tance u Zority Azrak: Září 2017 - Červen 2018

I. pol. od 20.9. 2016 do 16.2. 2017

II. pol. od 21.2. 2017 do 29.6. 2017

Úterý od 26.9. 2017 do 6.2. 2018

17.00 - 18.00 hod. - začátečnice a mírně pokročilé

19 lekcí - 2.390 Kč, cena jednotlivé hodiny 150 Kč

Úterý od 13.2. 2018 do 26.6. 2018

17.00 - 18.00 hod. - začátečnice a mírně pokročilé

19 lekcí - 2.390 Kč, cena jednotlivé hodiny 150 Kč

Středa od 27.9. 2017 do 7.2. 2018

18.00 - 19.00 hod. - mírně pokročilé a pokročilé
19.00 - 20.30 hod. - pokročilé (uzavřená skupina Z Abu Dabi Baby)

19 lekcí - 2.390 Kč, cena jednotlivé hodiny 150 Kč
Středa od 14.2. 2018 do 27.6. 2018

18.00 - 19.00 hod. - mírně pokročilé a pokročilé
19.00 - 20.30 hod. - pokročilé (uzavřená skupina Z Abu Dabi Baby)

19 lekcí - 2.390 Kč, cena jednotlivé hodiny 150 Kč

Čtvrtek od 28.9. 2017 do 8.2. 2018

09.00 - 10.00 hod. - seniorky (speciálně přizpůsobená hodina se zaměřením na srovnání celého těla, uvolnění a zpevnění, procvičení všech končetin, páteře, kyčlí a psychické naladění v rytmu orientální hudby v příjemné atmosféře)

10 lekcí - 990 Kč, cena jednotlivé hodiny 99 Kč

10.00 - 11.00 hod. - matky s dětmi (pro ty, které mají děti ve školce nebo ve škole a mají chvilku pro sebe, nebo si chtějí zatančit a zároveň mít dítě u sebe)

15 lekcí - 1990 Kč, cena jednotlivé hodiny 120 Kč

Čtvrtek od 15.2. 2018 do 28.6. 2018

09.00 - 10.00 hod. - seniorky (speciálně přizpůsobená hodina se zaměřením na srovnání celého těla, uvolnění a zpevnění, procvičení všech končetin, páteře, kyčlí a psychické naladění v rytmu orientální hudby v příjemné atmosféře)

10 lekcí - 990 Kč, cena jednotlivé hodiny 99 Kč

10.00 - 11.00 hod. - matky s dětmi (pro ty, které mají děti ve školce nebo ve škole a mají chvilku pro sebe, nebo si chtějí zatančit a zároveň mít dítě u sebe)

15 lekcí - 1990 Kč, cena jednotlivé hodiny 120 Kč

Závazné přihlášky a rezervace na tel. č. 603 349 228. V případě nemoci lze zameškanou hodinu nahradit jindy v rámci stejného kurzu. Hodiny jsou omezeny počtem míst, čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Těšíme se na vás!